Διεύθυνση: Λοξής Φάλαγγος 68,

32200, Θήβα Βοιωτίας

 

Τηλ: 2262024031 και fax 2262024033

 

E-mail: infodesartis@gmail.com

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

PROCESSING - PACKAGING SPICE, ESPRESSO TRADE AND BEVERAGES

Το μήνυμά σας στάλθηκε επιτυχώς!