Διεύθυνση: Λοξής Φάλαγγος 68,

32200, Θήβα Βοιωτίας

 

Τηλ: 2262024031 και fax 2262024033

 

E-mail: infodesartis@gmail.com

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

PROCESSING - PACKAGING SPICE, ESPRESSO TRADE AND BEVERAGES

© 2015, desartis.gr. Mε την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | σχεδιασμός & ανάπτυξη : webisart.gr.

Τηλ: 2262024031 και fax 2262024033

 

E-mail: infodesartis@gmail.com & dsdesiro@yahoo.gr