Καθαριστικό μύλου άλεσης καφέ

 

Χαρακτηριστικά

 

Καθαρίζει τα μαχαίρια και το εσωτερικό του μύλου άλεσης καφέ χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησής του

 

Απομακρύνει οσμές καθώς και τα πιο επίμονα υπολείμματα και έλαια του καφέ

 

Φυσικό προϊόν απαλλαγμένο από οποιοδήποτε χημικό στοιχείο

 

Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και σε αλλοδαπές χώρες

URNEX Grindz

© 2015, desartis.gr. Mε την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | σχεδιασμός & ανάπτυξη : webisart.gr.

Τηλ: 2262024031 και fax 2262024033

 

E-mail: infodesartis@gmail.com & dsdesiro@yahoo.gr